Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)

Perşembe , Eylül 20 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / ÇOCUKLAR SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR

ÇOCUKLAR SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR


       

OKUL FUTBOLU ETİK TÜZÜĞÜ

Hazırlanan Etik Tüzüğün amacı, Okul Futbolunun temelinde yatan değerleri ayakta tutmak, çocuklarımızı uygunsuz veya haksız muamelelere karşı korumak, en önemlisi de onlara futbol oynayacakları eğlenceli ve güvenli bir çevre yaratmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, işbirliğinde bulunduğu Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komiteleri aracılığıyla takımları ve çocukları korumak için her türlü önlemi alır.

Spor, ahlaki değerlerle yakından ilişkilidir. Bu değerler sporu özel bir eğitim aracı yapar. Sporun kişisel ve fiziksel gelişim, sosyal uyum ve insani gelişim için eşsiz bir fırsat olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Oyunun ruhuna yakışır bir biçimde oynamak, her zaman rekabetten önce gelmesi gereken tüm insani değerlere saygı duymak anlamına gelir.

Bu futbol etkinliklerinde çocukların spora yönlendirilmesindeki başlangıç olduğu için temel değerler üzerinde durulması gerekmektedir.

-          Katılımcılık

-          Fırsat yaratmak

-          Çocukları koruma

-          Oyundan zevk alma

-          Fair-play (Centilmenlik) ve Respect (Saygı)

Katılımcılık

 

Katılımcılık, ilköğretimde okuyan ve bu organizasyona katılan öğrencilerin çoğunun etkinliğe dahil olması anlamına gelir.

Fırsat yaratmak

“Çeşitlilik zenginlik; değişiklik daimi fırsat demektir.”

- Fırsat yaratmak, ilköğretimde okuyan her öğrenciye Köy, İlçe- İl ve Ulusal futbol etkinliklerinde yer alma fırsatı sunmak ve dolayısıyla her oyuncuya seviye farkı gözetmeksizin kendini kanıtlama şansı vermek demektir.

Fırsat yaratmak, futbolun kurumsal ortaklarıyla, oyuncularla, spor otoriteleriyle, eğitimcilerle, hakemlerle vb. kişilerle iletişim kurmak demektir.

Çocukları Koruma Programı (ÇKP)

ÇOCUKLAR SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR”

 

Çocukları korumak herkesin sorumluluğudur. Bu sorumluluk “Çocukları Koruma Programı” çerçevesinde oluşturulacak kurallar, uygulamalar ve standartlarla geliştirilmelidir. İdareciler, yöneticiler, çalıştırıcılar, ebeveynler çocukları koruma adına mutlak çaba göstermeli, dikkatli davranmalıdır. İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komiteleri bu anlayışı saha içinde ve dışında denetlemek, uyarmak; uymayanları takımdan ve sahadan uzaklaştırmaktan yetkili ve sorumludur. “Küçükler ve Yıldızlar Kız ve Erkek Kategorileri” Futbol İl-Grup-Türkiye Birinciliği ve Futbol Şenliği müsabakaları sonunda, İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komiteleri çocukları koruma programı kapsamında rapor yazarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı’na göndereceklerdir.

Çocukları Koruma Programı Standartları:

ü   Çocukların futbol oynarken güvenli bir çevrede bu faaliyeti yapması gereklidir.

ü   Müsabaka ve çalışmalarda her çocuk tekmelik ve mümkünse zemine uygun ayakkabı kullanmalıdır.

ü   Maçlar başlamadan önce sağlık personeli hazır olmalıdır.

ü   Kale direklerinin zemine sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi hallerde hakem müsabakayı başlatmamalıdır.

ü   Çocuk suiistimaline (aşırı baskı, fiziksel ve duygusal şiddet, cinsel istismar, kaba ve küfürlü davranış, ihmal) kesinlikle izin verilemez. Bu tarz olumsuz davranışların önüne geçilmesi için sorumluluk yetişkinlerindir.

ü   Bakanlık personeli olmayan ve okul takımı çalıştıracak TFF antrenörlük güncel çalışma vizesi olan futbol antrenörlerinin çocuklar ile iletişimi güçlü olan, çocukların gelişimini önde tutan yaklaşımı gösteren, etkinliğin çocuğun sosyalleşmesi, kendini tanıması, güvenmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi için fırsat olarak algılayan kişiler arasından seçilmesi okul müdürünün ve Beden Eğitimi öğretmeninin sorumluluğundadır.

ü   İlköğretim Okullarında görev yapan Rehber Öğretmenler tarafından; oyuncular, çalıştırıcılar, idareciler ve velilerin kısacası oyunun tüm paydaşlarının katılacağı, sporun eğlence yönünün, oyuna saygı kavramı anlatılarak, doğru ve yanlış davranışların örneklerle anlatılacağı okul içi toplantılar düzenlenmelidir.

ü   Çocukları koruma programına uyulmadığı ve bazı olumsuzluklar tespit edildiği durumlarda idareciler, yöneticiler, çalıştırıcılar, ebeveynler bunları bir üst makama (İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komiteleri, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine) ihbar etmelidir.  

ü   İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komiteleri, Gençlik ve Spor İl/İlçe Başkanlıkları onayı ile okul takımı çalıştıran ve olumsuz davranışlar gösterdiği değerlendirme raporuyla saptanan antrenörler ile ilgili TFF Okul Futbol Birimini bilgilendirir.

Oyundan zevk alma:

- Amacımız her çocuğun futbol oynarken eğlenme, öğrenme fırsatı bulabileceği bir spor etkinliği organize etmektir. Bu çerçevede hiçbir çocuk, yıl boyunca 1-2 maçta eleneceği bir sistemin içinde eğlenemez, öğrenemez.

Asıl olan; bu yaş gruplarındaki çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda neşe içinde yeteneklerini ve yaratıcılıklarını özgürce sergileyebilecekleri iklimin yaratılmasıdır.

Takım çalıştırıcıları – veliler – okul yöneticileri sürekli olarak saha kenarından (veya saha dışından) ayakta durarak, çocuklara ne yapacakları konusunda müsabakanın başından sonuna kadar bağırarak uyarıda bulunmaktadır. Bu yaklaşım çocuklar üzerinde aşırı baskı yaratmakta ve gelişimlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu uyarıdan hareket ederek;  müsabakada sürekli ayakta olan ve bağırarak takımını yönlendirmek isteyen teknik heyete, ilk aşamada tertip komitesi görevlileri ve hakem uyarıda bulunacaktır. Tertip komitesinin uyarısına rağmen olumsuz davranış gösteren(ler) ilgili kişi(ler) saha ve tribün dışına çıkartılacak organizasyonun sonuna kadar sahaya ve soyunma odasına girmesine izin  verilmeyecektir. Sahadan çıkartılan takım çalıştırıcıları ve/veya takım idarecileri hakkında tertip komitesi tarafından rapor tutulacaktır.

 

 

 

Yenilgiyi Saygıyla Karşılamak

 

Hiç kimse her zaman kazanamaz, bazen kazanır ve bazen kaybederiz. Kazanmak kadar kaybetmeyi de olgunlukla kabullenmeyi ve kazanana saygı duymayı çocuklara öğretin. Gerçek nedenler zaten her zaman görülecektir.  “Hakemleri veya başkalarını suçlamadan ve bir sonraki maç için daha çok çalışmalıyız” düşüncesini ve yaklaşımını kazandırmak, şampiyonluktan daha değerli bir kazanç olacaktır.

“Müsabaka sonunda ortaya koyduğumuz davranışlar bizim gerçek değerimizdir”

Futbolun ve sporun bir oyun ve neşe veren bir etkinlik olduğunu, küçük yaşlarda eğitimle kazandırmak bütün şampiyonluklardan önemlidir.

 

Çocukları Koruma Programından Öneriler:

 

ð     Oyunculara müsabakayla ilgili tüm konuşmalarda sportmenlikten, Oyuna “Saygı” dan, oyundan zevk almaktan ve futbolun eğlence olduğundan bahsedin ve sportmenliği desteklediğinizi gösterin.

ð     Okul içi etkinliklerin süresini katılan her çocuğun elenme baskısı olmadan, katıldığı etkinlikten zevk aldığı, heyecan duyduğu şekilde kurgulamak çok önemlidir. Sınıfları birbirleriyle (sınıflar arası müsabakalar) oynatmakla birlikte tüm sınıflardan eşit sayıda çocuklarla oluşturulan takımların katılımıyla etkinlikleri gerçekleştirmek de eşitlikçi bir yaklaşım olabilir.

ð     Oyuna “Saygı” doğrultusunda sporcularınızı, yaptığı olumsuz hareket(ler) karşısında doğru şekilde uyarın ve benzer hareketi bir daha yapmaması konusunda sporcunuzu doğru örnekler ve doğru iletişimle motive edin.

ð     Müsabakalarda saha kenarından çocuklara mümkün olduğunca müdahale etmemeniz, etmeniz gereken durumlarda da 15 -20 saniye gibi kısa uyarılar yapmanız, bu uyarıları da yaparken ses tonunuzu, mimiklerinizi ve vücut dilinizi doğru kullanmaya dikkat etmeniz, sporcularınızın daha rahat oynamasını sağlar.

ð      Sporcunuzun yapmış olduğu olumlu bir davranışı ödüllendirin ve sportmenlik kavramını güçlü tutun.

Çocukları Koruma Programında kabul edilmeyen bazı davranışlar:

 

ð     Sportmenliğe aykırı olan davranışlara göz yummak, oyuncuya hakaret etmek, tokat atmak, oyuncuyu dışlamak, mağlubiyetin nedenini sporcuya yüklemek, sürekli küfür etmek, sürekli konuşarak takımı yönetmek,

ð     Hakeme sürekli itirazda bulunmak, hakeme saldırmak.

ð     Rakibin sağlığını, güvenliğini tehlikeye atabilecek türden hareketlerde bulunan sporcuyu uyarmak yerine, alkışlamak ve teşvik etmek.

ð     Müsabaka süresince sürekli ayakta durarak taktik vermek, çocuklara bağırmak, hakaret etmek, saha direktörünün veya tertip komitesinin uyarılarını dikkate almamak,

ð     Hakem veya saha direktörü tarafından takım sorumlusunun veya antrenörün saha dışına çıkartılmasına rağmen, bu kişinin saha dışından sahaya müdahale etmesi karşısında oyun durdurulur. Tertip komitesi görevlileri tarafından uyarılır, müdahalenin devamında kişi veya kişiler güvenlik güçlerince sahadan uzaklaştırılır. Daha sonra oyun başlar.

ð     Takımınız ile gelen seyirci ve görevlilerin saha dışından oyuna müdahale etmelerine göz yummak, engel olmamak,  seyirci kalmak,  Çocukları Koruma Programının ihlali anlamına gelir.

ð     Organizasyonun ruhuna ve kurallarına aykırı herhangi bir tutum sergilemek, çocuklara sürekli bağırmak, hakaret etmek, velilerin ve okul idarecilerinin hakeme ve takıma müdahalesine göz yummak, tertip komitesi tarafından çocukları koruma programının ihlali anlamına gelir.

ð     Fiziki üstünlük uygulaması için belirtilen belgelerin, tertip komitesine sunulmaması durumunda sporcularımız hakkında verilecek tüm kararı saygı ile karşılayacağımızı kabul ediyoruz.

ÇOCUKLAR SONUÇLARDAN ÖNEMLİDİR”

 

Çocukları Koruma Programı kapsamında hazırlanan Etik Tüzüğü Okudum; Onaylıyorum. Aksi bir tutum, davranış veya eylemde bulunduğum takdirde, tertip komiteleri tarafından uygulanacak yaptırımı kabul ediyorum.                                

Okulun ismi:   

Okul Müdürü : Adı Soyadı :                                    

 Takım Çalıştırıcısı /Okul  Beden Eğitimi Öğretmeni (çalıştırıcı antrenör ise isim yazılır ve imzalatılır)

Adı Soyadı. İmzası Tarih :


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla