Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (9)

Perşembe , Eylül 20 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / GENEL / ANTRENMAN / Antrenman Bilgisi ve Önemi

Antrenman Bilgisi ve Önemi


Sporun bilimsel olarak yapıldığı ülkelerde antrenman süreci çok yönlü alıştırmalara, gözlemlere ve uygulamalara konu olmuştur. Bütün bu çalışmaların değerlendirilmesi sonucu “Antrenman Bilgisi” doğmuştur.
 
ANTRENMAN

HOLMANN
Antrenman, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür.

HARRE
Spor antrenmanı, sporda gelişimi sağlamak için bilimsel özellikle pedagojik ilkelere göre yönlendirilen süreçtir. Bu süreç, planlı ve sistemli biçimde etkilenerek sporcuların bir veya daha çok spor dalında üstün başarıya ulaşmasını amaçlar.

YAŞAR SEVİM
Bedensel ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir
Antrenman İle Geliştirilmesi Hedeflenen Özellikler
Kuvvet, dayanıklılık, sürat, hareketlilik ve beceri gibi kondisyonel özelliklerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi

Teknik, taktik ve oyun anlayışı gibi özelliklerin düzeltilmesi ve geliştirilmesi

Antrenman İle Geliştirilmesi Hedeflenen Özellikler
Kişilik gelişimi ve eğitimi

Sosyal özelliklerin ve davranışların gelişimi

Psikolojik hazırlık ve zihinsel gelişim

Antrenmanın Organizmaya Etkisi
Antrenmanın Organizmaya Etkisi
Kas Sistemine

Dolaşım Sistemine

İskelet Sistemine

Solunum Sistemine

Enerji Sistemlerine

Sinir Sistemine

Vücut Kompozisyonuna

Genel Sağlığa
KAS SİSTEMATİĞİ
Kaslar vücudumuzda kimyasal enerjiyi mekanik bir işe çeviren bir tür makine görevi görürler.

Kas hücresi iğ şeklinde olup, lif olarak adlandırılır. Yapılarında yüzlerce, binlerce miyofibril bulunur. Yaklaşık 10-50 kas lifi bir araya gelerek kas lif demetini oluştururlar.

İnsan vücudunun erkeklerde yaklaşık %40, bayanlarda ise %25-30’u kaslardan oluşmuştur.

Kasların kasılması ile iskelet sisteminin hareketleri, kanın kalpten pompalanması, solunum ve sindirim gibi organik faaliyetler gerçekleştirilir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için organizmada 3 tip kas dokusu vardır:
Antrenmanın Kas Sistemi Üzerine Hedefleri
Roux ve Lange’e
göre kasların 3 antrenman şekli vardır:

Kuvvet geliştirmeye yönelik antrenman
Sürat geliştirmeye yönelik antrenman
Dayanıklılık geliştirmeye yönelik antrenman

Kasların hangi özelliğinin geliştirileceği, öngörülen şartlar çerçevesinde yüklenmenin çeşidine bağlıdır.

Antrenmanın Kaslar Üzerine Etkileri
Kas hipertrofisi
Kas lifi çapının büyümesiyle kas kuvvetinin artması
Kas içi oksijen depolarının artması
Aerobik ve anaerobik enzimlerin artması
Kas içi enerji kaynaklarının artması
Kaslarda sinir sisteminin gelişmesi
Laktik asite karşı dayanıklılığın ve yorgunluk eşiğinin artması
Antrenmanın Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri
Antrenmanın vücutta en etkili olduğu organ kalptir. Yüklenmelerin kalbi etkilemesi ile ilgili olarak genelde “karıncıkların büyümesinden” ( Ventriküler Hipertrofi) bahsedilir.

HERSCHEN, normale göre daha büyük olan ve daha önceleri patolojik bir durum şeklinde “Öküz Kalbi- Corius Bobinus” adı ile tanımlanmış bu kalbe “ SPORCU KALBİ” adını vermiştir.

Antrene olmayan normal kişilerde kalbin ağırlığı 300-350 gram olmasına karşılık sporcularda bu ağırlık 500 gram civarında bulunmaktadır (Hollmann).

Normal kalpte 5-7 mm olan sol karıncık duvar çeperi 7-15 mm arasında bir kalınlığa sahiptir
Antrenmanın Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri
Kalbin dakikada pompaladığı maksimal kan hacmi artar

Antrenmanla nabızda daha az artma meydana gelir

Zamanla sinuzal bradikardi(dinlenik durumdayken nabzın normalin altında olması) meydana gelir, nabız 60’ın altına iner.

Dayanıklılık sporcularında dinlenme kalp frekansı 30-40 atım/dk’ya kadar düşmektedir.  Mukavemet kayakçılarda bu değerler 28 atım/dk’ya kadar ölçülmüştür(Hollmann-Hettinger) .

Yüklenme sonrası nabzın normale dönüşü antrenmansızlara göre süratli olur

Antrenman esnasında kanın aktif(kaslar)- inaktif(iç organlar) organlara dağılımı daha mükemmeldir

Antrenmanın Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri
Antrenmanın Dolaşım Sistemi Üzerine Etkileri

Kaslarda kanlanma, kapillarizasyon(kılcal damarlanma) artar.

Spor yapmayan erkek ve kadınlarda her kas fibrili çevresinde ortalama 3 veya 4 kılcal damar bulunmasına karşılık bu sayı sporcularda 5 ile 7 arasında değişmektedir.Bu da dayanıklılık sporlarında daha fazla oksijen tedariki sağlar.

Kan hacmi ve hemoglobin miktarı artar. Dolayısıyla oksijen taşıma kapasitesi artar.

Antrenmanın İskelet Sistemi Üzerine Etkileri
Antrenmanla kemik enzim aktiviteleri artar.

Kemikler, eklemler ve tendonlar kuvvetlenir

Kemiğin kırılmalara karşı direnci artar

Kemik hipertrofisi (büyümesi) oluşur

Eklemlerdeki kıkırdaklar incelir
Antrenmanın Solunum Sistemi Üzerine Etkileri
Antrenmanla derin nefes alma alışkanlığı oluşur
Vital kapasite ve dolayısıyla alınan oksijen miktarı artar
Akciğerlerde alveol ve kılcal damarlar arasındaki gaz geçirgenliği (difüzyon) artar
Antrenmanla yapılan spor branşına göre nefes alıp verme ritmi düzenli ve otomatik hale gelir.
Solunum kasları kuvvetlenir

Yapılan antrenmanlar sigara vb maddelerin akciğerlerde bıraktığı zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu da akciğer kanserine karşı korunma yollarından birisidir.

SAĞLIKLI AKCİĞER
Antrenmanın Enerji Sistemleri Üzerine Etkileri
AEROBİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

Miyoglobin sayısındaki artış
Glikojen oksitlenmesinde(yakılmasında) artış
Mitakondrilerin sayıca ve hacimce büyümesi
Elektron taşıma sistemi ve krebs döngüsündeki enzimlerin etkinliğinin artması
Kaslardaki glikojen depolarının artması
Yağların oksitlenmesinde(yakılmasında) artış
Kaslardaki trigliserit(yağ) depolarının artışı
Yağların enerji olarak kullanımının artması
Taşıma ve yağ asitlerinin parçalanmasında işlev gören enzimlerin etkinliğinin artışı
Antrenmanın Enerji Sistemleri Üzerine Etkileri
ANAEROBİK SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

ATP-PC sisteminin kapasitesinin artışı

Kaslardaki ATP-PC depolarının ve ATP-PC sistemi enzimlerinin artması

ATP’nin enzimler yoluyla toparlanmasının hızlandırılması

Glikoliz kapasitesinin artması (glikojenlerin oksijensiz ortamda yakılma kapasitesinin artışı)

Glikolatik enzim aktivitelerinin artışı
Enerji sistemleri ve antrenman tipi
Antrenmanın Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
Antrenmanla reaksiyon süresi azaltılır.

Kas içi ve kaslar arası koordinasyon arttırılır

Denge artar

Tekrarlanan hareketlerin,sportif becerilerin otomatikleşmesi sağlanır ve sporcunun beceri özelliği artar.

SİNİR HÜCRELERİ
Antrenmanın Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri
Toplam vücut yağının azalması

Vücudun zayıf bölgelerinin ağırlığında değişiklik olmaz veya hafif artış görülür

Vücut kaslarının tonusu (yoğunluğu) artar

Vücut ağırlığında azalma
Antrenmanın Psikoloji Üzerine Etkileri
Gelişen zihinsel performans ve düşünme yeteneği

Pozitif bakış açısı

Daha fazla kendine saygı

Rahat ve kesintisiz uyku

Azalan endişe ve kuruntular

Zeka gelişimi

Sosyal İletişim

Mücadele Yeteneği…
Antrenmanın Genel Sağlık Üzerine Etkileri
Fiziksel aktiviteler kandaki trigliserit düzeyini düşürür. Trigliseritle beraber kolesterol azalır ve HDL/LDL oranı, HDL lehine yükselir.

Kan basıncında düşüş görülür

Damar sertliğinde azalma

Kan pıhtılaşma mekanizmaları üzerinde olumlu etki

Paffenbarger ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir araştırmada da sportif faaliyetlere katılan bayan ve erkeklerin, kansere yakalanma riskinin daha az olduğu belirtilmiştir.

Yapılan son çalışmalar düzenli yapılan alıştırmaların kansere, dolaşım sistemi vb. hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini savunmaktadır.


Hakkında yahya YALCiN

5 yorum

  1. Yusuf ÇETİN

    hacam elinize sağlık teşekkürler

  2. siteyi arkadaşlarınıza önermeniz yeterli. biz teşekür ederiz.

  3. çok teşekkürler çok faydalandım verdiğiniz bilgilerden elinize sağlık

  4. tum arkadaslara onereceğim …

  5. sizi tekrar tebrik ediyorum

Cevapla