Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (18)

Salı , Kasım 13 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / Beden Eğitimi Derslerinin Genel Amacları ve Hedefleri

Beden Eğitimi Derslerinin Genel Amacları ve Hedefleri


Beden Eğitimi derslerinin oluşum amacı;
 
Ulusların geleceği, yetişmiş ve yetişmekte olan gençlerin fiziksel ve ruhsal olgunluğuna bağlıdır. Uygarlık, bireye verilen önem ve bu önemle bağlantılı olarak ona verilen eğitime dayanır. Eğitimden beklenen,  bireylerin gizli güçlerini ve yeteneklerini ortaya çıkararak en üst düzeyde geliştirilmesine yardım etmektir.

Bireyleri fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmek çağdaş eğitimin temel ilkelerindendir.

Çağdaş anlayışa uygun olarak eğitimdeki amacın gerçekleşmesi bireyin, zihinsel eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile olasıdır. Beden eğitimi, genel eğitimin vazgeçilemez bir parçasıdır. İnsan organizması hareket için yaratılmıştır. Hareket, organizmanın normal fonksiyonlarının devam ettirilmesinde ve sağlıklı olmasında gereklidir. Hareket; toplumsal deneyim, sağlık ve fiziksel uygunluk, vücut dengesini araştırma, estetik deneyim, gerginliğin boşaltılması, mükemmel ve üstün oluş boyutlarında incelenmekte ve hareketin çok boyutluluğu olarak tanımlanır. Hareket etmeyi öğrenme ve hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden eğitimi, genel eğitimin amaçlarına hareketler aracılığı ile katkıda bulunur.

Bu çerçevede beden eğitimi bireyin fiziksel, psikomotor (sinir-kas), zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir.

Beden Eğitimi derslerinin genel amaç ve hedefleri;

Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğrencilerimiz;
 • Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinmeyi,
 • Vücutlarının, organ ve sistemlerini, seviyelerine uygun olarak güçlendirmeleri ve geliştirmelerini öğrenmeyi,
 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmeyi,
 • İyi duruş alışkanlığı edinmeyi,
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmeyi,
 • Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme ile törenlere katılmaya özen göstermeyi,
 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak, boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeye  istekli olmayı,
 • Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanmayı,
 • Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanmayı,
 • İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığını,
 • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme becerilerini geliştirmeyi,
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme özelliklerini kazanmayı,
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olmayı,
 • Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları kazanmayı,
 • Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi kullanmaya özenli olmayı,
 • Yeteneği ve istekleri doğrultusunda sportif branş eğitimine bilinçli olarak yönelmeyi,

öğrenerek, uygulayarak ve sporun insan hayatındaki öneminin farkına vararak yetişirler.


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla