Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (1)

Perşembe , Eylül 20 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / EĞİTSEL OYUNLAR / Motorik özelliklere göre eğitsel oyunlar

Motorik özelliklere göre eğitsel oyunlar


MOTORİK ÖZELLİKLERE GÖRE EĞİTSEL  OYUNLAR

A-KUVVET GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUN NO:1

oyunun adı:Çökmeli Top Atma

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Sağlık Topu veya Futbol Topu

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:12-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf ya takım

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Kuvveti Geliştirir
OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyun alanına 3-5 m mesafeli iki paralel çizgi çizilir ve oyuncular 8-10 kişilik takımlara ayrılırlar ve karşılıklı olarak iki çizginin arasına dizilirler. Takımlar arası mesafe 3-4 m dir. Her takımının önüne bir sağlık topu konulur. Oyunun başlama işaretinden sonra top kimin önünde ise karşı grubun ilk oyuncusuna verir ve hemen alçak çömelik duruşuna geçer. Böylece bütün oyuncular sıralandıktan sonra oyun biter. İlk sıralanan takım galip sayılır.

OYUN NO:2

OYUNUN ADI:Topla Git-Gel Koşusu

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Top

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf ya takım

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların Süratini ve temel kuvvetini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular eşit sayıda iki gruba ayrılır. Gruplar karşılıklı derin kolda tek sıra olurlar. Grupların arsında 10-15 metrelik mesafe bulunur. Bu grubun önündeki oyuncunun elinde bir top vardır. Verilen komutla beraber tıoplu oyuncu, top sürerek karşı gruba doğru ilerler. Topu sıradaki oyuncuya teslim ettikten sonra o grubun arkasına geçer. Topu alna oyuncu da aynı hareketleri tekrarlar. Tüm oyuncular bu şekilde sıralandığında oyun
sona erer.

OYUN NO:3

OYUNUN ADI:Elden ele Atma

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Sağlık Topu

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-11 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf ya takım

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Kuvveti Geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Derin kolda sıralanmış eşit sayıdaki iki veya daha fazla grup birbirlerine paralel olarak dururlar.  Her grup en az altı kişiden oluşmalıdır. Komutla sıranın önündeki oyuncu elindeki sağlık topunu başının üzerinden arkasındakine verir. O da arksındakine aktarır .Böylece top en arkadaki oyuncuya gelir Grubun en sonundaki oyuncu top kendisine geldiğinde koşarak sıranın önüne geçer ve topu başının üzerinden arkasındakine aktarır. Oyun böylece devam eder. Hangi grup başlangıçtaki diziliş şeklini daha önce alırsa galip ilan edilir.

OYUN NO:4

OYUNUN ADI:Uçan Top

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Sağlık Topu

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf yada takım

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: temel kuvvetini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Eşit sayıdaki gruplar 3-4 metre arayla derin kolda tek sıra olurlar. Her grubun 2-3 metre önüne 1,5 metre çapında birer dire çizilir. Grubun önünde bulunan oyuncu, verilen komutla beraber, koşarak dairenin içerisine girer ve orada bulunan sağlık topunu başının üzerinden yukarı doğru savurarak sıranın arkasına geçer.İkinci oyuncuda koşarak birinci oyuncunun fırlattığı topu tutar. Dairenin içindeki topu, o da havaya atar ve grubun arkasına geçer. Böylece son oyuncunun oynamasıyla oyun tamamlanır. Hiç hata yapmaksızın öncelikle bitiren grup galip ilan edilir.

OYUN NO:5

OYUNUN ADI:Çürük Elma

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:7-8 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf (her grup en az 5 kişi)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Temel kuvvetini ve kuvvette dayanıklılık geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI:Öğrenciler fiziki güç açısından 2 eşit gruba ayrılırlar. Orta yere bir çizgi çizilir.Her grup arka arkaya, derin kolda tek sıraya  geçer ve grup elemanları birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Grupların önünde fizikçe güçlü olan öğrenciler bulunur. Yere çizilen çizgi , iki grubun ortasında kalır. Grupların önünde bulunan liderler, çizginin her iki yanında sıkıca el ele tutuşurlar. Hangi grup diğer grubu çizgiden geçirip kendi tarafına çekerse galip olur.

B-ÇABUKLUK GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUN NO:1

OYUNUN ADI:Tuttum Dur Oyunu

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: hentbol-voleybol topu

OYUNUN SÜRESİ:3-5 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Çabukluğu Geliştirme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Dairenin ortasında elinde top olan bir oyuncu bulunur. Ortadaki oyuncu diğer oyunculardan  birinin adını veya önceden verilen numarasını  yüksek sesle söyleyerek topu yukarıya atar veya kuvvetle vurarak sıçratır. Bu arada diğer oyuncular istedikleri yöne koşarlar. Adı veya numarası söylenen oyuncu topu tutunca “dur” diye bağırır. Diğerleri ise bulundukları yerde hareketsiz dururlar. Eline top olan oyuncu bunlardan kendisine en yakın olanı vurmaya çalışır. Bu başarılırsa yer değiştirilir. Ve oyun  devam eder. Vuran oyuncu elinde top ile kesinlikle yürüyemez.

OYUN NO:2

OYUNUN ADI:Deve- Cüce

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:3-5 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:7-8 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf (sınırsız)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların Çabukluk Kazanmasını Sağlar

OYUNUN AÇIKLAMASI:Sınıftan bir lider seçilir. Sınıftaki öğrencilerin karşısına geçer ve deve-cüce komutları verir. “Deve” dediği zaman öğrenciler ayağa kalkar “cüce” dediği zaman öğrenciler otururlar. Lider oyuncuları şaşırtmak için hızlı olarak “deve-deve” “cüce- deve” gibi komutlar verir. “Deve “ dediğinde oturan “cüce” dediğinde ayağa kalkan oyuncular yanar ve elenirler. Hiç yanmadan en sonunda tek kalan oyuncu birinci ilan edilir.

ÇEŞİTLENDİRME: Bu oyunu sıraya kapanarak ve doğrularak  uygulamak da mümkündür.

OYUN NO:3

OYUNUN ADI:Sen Kovalıyorsun

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:4-5 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf (sınırsız)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Çabukluğu ve beceriyi Kazanmasını Sağlar

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular basketbol sahası içinde dağılırlar ve birisi ebe  olur. Oyuna başlama işaretinden sonra temel duruşa geçilir, ebe iki elini kaldırır ve “Ben kovalıyorum” diye bağırır. Sonra oyunculardan birisini yakalaya çalışır. Dokunduğu veya yakaladığı oyuncuya, “sen kovalıyorsun” diye haber verir. Yakalanan oyuncu oyunu başlatır.
ÇEŞİTLENDİRME: Koşan oyuncu, çömelik duruşa geçerek  veya tek ayak üzerine durarak ebelenmekten kurtulur. Oyun alanı içerisine daireler çizilir. Dairenin içine giren oyuncu ebelenmekten kurtulur.

OYUN NO:4

OYUNUN ADI:Elim Sende

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:1-2 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:4-5 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf (sınırsız)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların ısınmasını sağlar. Çabukluk ve Koordinasyonu Geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Seçilen ebe sınırlandırılmış alan içinde diğer oyuncuları kovalar ve onlara dokunarak ebelemeye çalışır.Ebelenen oyuncu ebe ile yer değiştirir. Sınırlandırılmış alanın dışına çıkan oyuncu oyun dışı kalır.

ÇEŞİTLENDİRME: Ebeleme bölgesini sınırlamak (sadece kollara, bacaklara veya gövdeye dokunarak ebeleme gibi) gerekir.  “Çömel kurtul” ( oyuncu çömelerek ebelenmekten kurtulur) “ yat kurtul” (oyuncu yüz üstü veya sırt üstü yatarak ebelenmekten kurtulur) “ikişerli yat kurtul” (oyuncular birbirlerinin üzerine yüz üstü ve çapraz olarak yatıp ebelenmekten kurtulurlar)  ve benzeri kombinasyonlarla oyunu çeşitlendirmek mümkündür.

OYUN NO:5

OYUNUN ADI:Kim Daha Çabuk

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 20 ve üzeri

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Reaksiyon zamanını düşürür, eğride koşmayı ve dikkati geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular el ele tutuşurlar ve düzgün bir daire oluştururlar ve sağdan sayarlar. Herkes sayısını bellemek zorundadır. Lider dairenin  ortasına geçip kollarını yana açar ve iki komşu sayıyı söyler. (örneğin8-9) Bu sayıları taşıyan oyuncular zıt yönde koşup dairenin etrafında bir tur atarlar ve kendi yerlerinden merkeze doğru girip ebenin eline vurular. İlk gelen galip sayılır.

ÇEŞİTLENDİRME: Oyuncular çift dirsek teması hizaya gelerek bir daire oluştururlar. Ebe dairenin etrafında hafif koşar. Kendi seçtiği birisinin sırtına hafifçe dokunarak hızlı koşmaya başlar. Dokunulan ise ebeye zıt yönde hızlı koşar. İki oyuncunun amacı da bir tam tur atarak boşalan yere gelmektir.

OYUN NO:6

OYUNUN ADI:Ver Elini

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:5-6 dakika

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların Çabukluluğunu Geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI: Oyunculardan bir ebe seçilir. Diğer oyuncular ebeye yakalanmamaya çalışırlar. Kaçan oyununun ebeden kurtulabilmesi için sahada koşan diğer arkadaşlarından her hangi birine “Ver Elini”  çağrısında bulunmaması ve elini tutmaya muvaffak olması gerekir. Ancak bu şekilde ebelenme tehlikesinden kurtulmuş olur. Eğer yardıma iki kişi koşmuşsa ikisinden birine ebe dokunduğunda o oyuncu ebeyle yer değiştirir. Tehlike geçer geçmez el ele tutuşan çiftler ayrılırlar ve serbest koşarak oyuna devam ederler.

OYUN NO:7

OYUNUN ADI:Tünel Yarışı

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Sağlık Topu

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf (en az on kişi)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Çabukluluğu ve esnekliliği Geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI:Eşit sayıdaki gruplar derin kolda tek sıra olurlar. Sıranın önünde duran oyuncularda birer sağlık topu vardır. Arkadaki oyuncular ayaklarını geniş açmış şekilde beklerler. Verilen komutla beraber, toplu oyuncu, topu bacaklar arasından  geriye doğru hızlı atar ve sıranın arkasına koşar. En arkadaki oyuncu topu  alır  ve bu kez topu arkadan öne doğru göndermek için eller yukarıya kalkar. Yukarıdan elden ele taşınarak top sıranın önüne ulaştırılır. Öndeki oyuncu topu alarak birinci oyuncunun yaptıklarını tekrarlar. Öncelikle ve hatasız olarak bitiren grup galip ilan edilir.

OYUN NO:8

OYUNUN ADI:Mendil Kapmaca

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Sağlık Topu

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Çabukluluğu ve esnekliliği Geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Bir ebe seçilir ve oyuncular eşit sayıda iki gruba ayrılır. Oyun basketbol veya voleybol sahasında oynanır. Ebe sahanın ortasında yerini alır ve elinde mendil, şerit, ip veya flama tutar.Gruplar ise karşılıklı olarak, sahanın yan çizgilerinin arkasında geniş kolda tek sıra olurlar.Kendi aralarında sıra numaralarına göre sayarak numaralarını belirlerler. Oyunun yöneticisi bir numara söyler ve numaraları oyuncular koşarak gelip mendili kapmaya ve grubun bulunduğu çizgiden geçirmeye çalışırlar. Bunu başardıklarında grupları 1 puan kazanır. Ama çizgiyi geçmeden diğer oyuncusuna yakalanırsa rakip grup 1 puan kazanmış olur. En çok puan alan grup ilan edilir.

OYUN NO:9

OYUNUN ADI:Patates Ekmesi

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Hentbol Topu ve Tebeşir

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:14-15 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 12-14 kişi

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Çabukluğu, beceriyi, dikkati geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular iki takıma ayrılır ve derin kolda sıralanırlar. Takımlar başlama çizgisinin arkasına dizilirler. Her takımın önüne 1m çapında bir daire çizilir ve içine 3 adet top konulur. Bu daireden 2-4m mesafeyle üç daire  daha çizilir. Başlama işaretinden sonra ilk oyuncu topları alıp her daireye birer adet bırakıp koşarak geri döner ve ikinci arkadaşının eline vurup sıranın arkasına geçer. İkinci oyuncu ise  bu topları toplayıp ilk daireye getirir. Üçüncü oyuncunun eline vurup geriye geçer ve oda birinci oyuncu gibi oyuna devam eder. Bütün oyuncular sıralandıktan sonra oyun biter. İlk sıralanan takım galip ilan edilir.

OYUN NO:10

OYUNUN ADI:Boş Ev Var mı?

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:6-7yaş ve üzeri
OYUNCU SAYISI: 15 ve üzeri

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Koordinasyon, dikkat ve çabukluğu geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular daire şeklinde dizilirler ve yönetici seçilen oyuncu dairenin ortasına geçer. Her oyuncunun etrafına ortadaki hariç 1m çapında birer daire çizilir (onların evleri) Oyuna başlama işaretinden sonra oyuncular evlerini değişmeye başlarlar, aynı zamanda ebe dairenin içinde dolaşarak boş eve arar. Ebenin yarleştiği evin sahibi ebe olur ve oyun baştan devam eder. Bir evde fazla oyuncu bulunamaz. Ev kapma  da eve birden fazla oyuncu girerse ilk giren oyuncu ev sahibi sayılır. Zorla evden çıkarma bilerek yol kesme  çelme takma yasaktır. Oyunun oynandığı alan geniş ise daireler arası mesafe 2-4m olmalıdır.

C-KOORDİNASYON GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUN NO:1

OYUNUN ADI: Pas Yarışı

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Top

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Temel Kuvveti ve Beceriyi Geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Eşit sayıdaki gruplar derin kolda tek sıra olurlar ve birer kaptan seçerler. Kaptanlar grubun 3-4m önüne geçerler ve verilen komutla beraber ellerindeki toplarla paslaşmaya başlarlar. Kaptan grubun önündeki oyuncuya pas verir; bu oyuncu da pasla topu kaptana iade eder ve grubun arkasına geçer. Böylece tüm oyuncular paslaşır. Hatasız ve öncelikle bitiren grup galip ilan edilir.

ÇEŞİTLENDİRME: Pas türünü değiştirerek oyunu çeşitlendirmek mümkündür. Manşet pas, parmak pas, tek elle pas, çift elle pas veya kafa vuruşu (futbolda olduğu gibi) ile paslaşma uygulanabilir.
OYUN NO:2

OYUNUN ADI:Sopa ile Top Sürme

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Futbol Topu, jimnastik sopası ve dikme (bayrak sağlık topu lobut vs)

OYUNUN SÜRESİ:2-3 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 15-20 kişi

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkati, çabukluğu, koordinasyonu ve el bileği kuvvetini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular 8-10 kişilik iki takım oluştururlar ve derin kolda paralel olarak başlama çizgisinin arkasına sıralanırlar. Her takımın ilk 3m mesafeli 3-4 engel konulur (bayrak, sağlık topu, küp vs) oyunun başlama işaretinden sonra oyuncular ellerindeki sopalarla topları engeller arasından slalom yaparak geçiririler ve en son engele kadar gidip aynı şekilde geri dönerler. Geldiklerinde sopayı ve topu ikinci arkadaşına verip sıranın arkasına geçerler. Böylece bütün oyuncular sıralana kadar  oyun devam eder. İlk sıralanan oyuncular galiptir.

OYUN NO:3

OYUNUN ADI: Pas Yarışı

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Top

OYUNUN SÜRESİ:5-10 dakika

OYUNUN SEVİYESİ:10-12yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların koordinasyonlarını geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyunculardan bir ebe olur. Diğer oyuncularda üç adet top vardır. Ebe topsuz  oyuncuyu ebeleme hakkına sahiptir, toplu oyuncuyu ebeleyemez. Verilen komutla beraber oyuncular kendi aralarında paslaşarak ebeye yakalanmamaya çalışırlar. Yakalanan oyuncu ebe olur. En az veya hiç ebe olmayan oyuncu, en çevik oyuncu olarak değerlendirilir.

OYUN NO:4

OYUNUN ADI: İple Sıçrama (iple stafet)

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Sağlık Topu, ip

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-9 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların koordinasyonlarını geliştirir.
OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncu sayısına göre eşit sayıda 2 veya 3 grup oluştururlar. Gruplar derin kolda tek sıra olurlar, grup başındaki oyuncularda birer ip bulunur. Verilen komutla beraber, ilk oyuncular ip atlayarak karşıda bulunan engele doğru ilerler. Engelden dönüp gruplarının yanına geldiklerinde, ellerindeki ipleri sıradaki oyuncuya verirler. Bu oyuncu da aynı hareketleri yapar. Öncelikle ve hatasız bitiren takım galip ilan edilir.

OYUN NO:5

OYUNUN ADI: Dalış Oyunu

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:1-2tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:9-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların koordinasyonlarını geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular boy ve kilo durumlarına göre geniş kolda tek sıra olurlar. “Tek-çift” diye sayarak eşlenirler. Minder üzerinde her çift karşı karşıya gelir. Verilen komut ile hafif sıçramalarla yanlarına öne ve arkaya (boksör adımlarıyla) hareket ederek birbirlerinin bacaklarına (tek dalar biçimde) değmeye çalışırlar. Her değme 1 puandır. Oyun 1-2 dakika oynadıktan sonra en fazla puan alan oyuncu galip edilir.

OYUN NO:6

OYUNUN ADI: İple Atlayarak Stafet Yarışı

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:İp

OYUNUN SÜRESİ:4-5tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:Bir Sınıf

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların Çabukluk ve Koordinasyonu  geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Gruplar derin kolda yerleşirler. Her grubun önünde iki oyuncu tarafından devamlı olarak ip çevrilir. Birinci oyuncu çevrilen ipin altından değmeden geçer ve belirli uzaklığı koşarak geri gelir. İkinci oyuncunun eline vurarak sıranın arkasına geçer, ip atlamalarında istenilen değişiklik yapılabilir.
OYUN NO:7

OYUNUN ADI: Beşi Beş İstasyon

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: -

OYUNUN SÜRESİ:3-4 Tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-15 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Çabukluk, koordinasyon, çeviklik reaksiyon geliştirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular derin kolda çizgi gerisinde sıralanırlar. Öğretmenin vereceği başla komutuyla birlikte oyun başlar. Önce çember içerisinde 5 kez çift ayak sıçrama yapılır, sağlık topunu beş kez bel çevresinde çevirir, atlama ipiyle bez kez atlar. Topu alır belirtilen işaretler arasında slalomlu dripling yapar. En öndeki oyuncuya topu verir kendisi en arak sıraya geçer. Topu alan oyuncu ise bu parkura tersinden başlar. Önce dripling yapıp topu yerine koyar, beş kez ip atlama, beş kez sağlık topunu bel tarafından çevirme, beş kez çember içerisinde sıçrama yapar ve en öndeki arkadaşının eline değer, sıranın arkasına geçer. Tüm oyuncuların parkuru tamamlamasına kadar oyun devam eder.

D-DAYANIKLILIK GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUN NO:1

OYUNUN ADI: Horoz Dövüşü

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar 2-3 dakika

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını  geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular boy ve kilo özellikleri dikkate alınarak, geniş kolda tek sıra olurlar ve “tek-çift” diye sayarak eşleşirler. Eşler karşılıklı olarak ellerinden tutuşurlar. Verilen komutla birbirlerinin etrafında boksör sıçrayışıyla dolanıp, birbirlerinin ayaklarına basmaya çalışırlar. Her ayağa basış 1 puandır.
OYUN NO:2

OYUNUN ADI: Tavuk Tilki Geliyor Yavrunu Koru

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Az şişirilmiş top veya hentbol topu

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar 2-3 dakika

OYUNUN SEVİYESİ:10-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Dikkat gruba uyum çabukluk algı reaksiyon karar vermeyi geliştirebilme.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular 6 veya 7 kişilik gruplara bölünür. Her grup oyun alanına birbirlerine çarpmayacak şekilde uygun aralıklarla derin kolda yerleşirler. Öndeki arkadaşının belini sıkıca kavrarlar. En öndeki  tavuk onun arkasındakiler civcivdir. Grubun bir tane de tilkisi olur. Tilkinin elinde hentbol topu vardır. Tilki karşısında derin kolda sıralanmış olan grubun en arkasındaki oyuncuyu (civcivi) topla vurmaya çalışırken en baştaki tavuk bunu önlemeye çalışır. Tavuğun hareketlerine bağlı olarak arkadaki civcivler de toptan ve tilkiden korunmak için hareket ederler. Tilkinin vurduğu oyuncu tilkinin arkasına geçerek onun belinden kavrar. İsabet etmeyip kaçan topları tilkiye geri vermek üzere bir yardımcı verilir. Verilen süre içerisinde en çok civciv avlayan tilki grubu oyunu kazanır. Kazanan grubu sınıf alkışlar.

OYUN NO:3

OYUNUN ADI: Ellerle Çekişme

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını  geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular iki kişi tek elleri ile tutuşurlar.  Bulundukları yerden kendi doğrularında 2m ileriye çizilmiş sınırın gerisine rakiplerini taşımaya çalışırlar.

OYUN NO:4

OYUNUN ADI: Hareketli Tavşancık

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını  geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyunculardan  birisi ebe olarak seçilir: Ebe de dahil olmak üzere tüm oyuncular verilen komutla beraber tavşan sırasıyla salonda koşmaya başlarlar.  Ebe tavşan gibi sıçrayarak sahadaki diğer oyunculara değmeye çalışır. Ebenin değdiği oyuncu 1 ceza puanı alır ve ebe olur. Oyunda hiç ceza puanı almayan veya en az ceza puanı alan oyuncular “en hareketli tavşan” olarak ilan edilir.

OYUN NO:5

OYUNUN ADI: Engeli aş ve Ulaş

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:-

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Sınırsız

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların dayanıklılığını  geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Bir ebe seçilir. Ebenin görevi kaçan kişiye ulaşmak ve onu yakalamaktır.Diğer oyuncular ellerini arkadan bağlanmış bir vaziyette ebeyi sadece vücuduyla engellemeye çalışır.

E-BECERİKLİLİK GELİŞTİRİCİ OYUNLAR

OYUN NO:1

OYUNUN ADI: Saldıran Top

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Lastik Top ve Voleybol veya basketbol topu

OYUNUN SÜRESİ:1-2 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:12-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: 20 ve üzeri

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Hareket eden hedefe atış yapma alışkanlığını dikkati ve becerikliliği

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuncular iki takıma ayrılır. Bu takımlar oyun sahasının iki dip çizgisine dizilirler. Dip çizgiye paralel olarak 1-2m mesafeyle bir jimnastik sırası yerleştirilir Salonun merkezine 0.5 m çapında bir daire çizilir ve bu da salonu ikiye ayırır. Her takım bir oyuncusunu seçip, kendi atış alanına malzemeci olarak yerleştirir. Oyun başlama işaretinden sonra oyuncular küçük toplarla atış yapmaya başlarlar. Amaç ortadaki topu karşı takımın  sırasına kadar götürmektir. Bunu başaran takım galip sayılır.

OYUN NO:2

OYUNUN ADI: Saldıran Top

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Hentbol Topu

OYUNUN SÜRESİ:4-5 dakika

OYUNUN SEVİYESİ:13-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Paslaşmayı Geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Öğrenciler arasında iki veya daha fazla kişi seçilir ve bunlara bir top verilir. Diğer öğrenciler oyun alanına dağılırlar. Seçilen üç kişi topu yere düşürmeden kendi aralarında pas yaparak alandaki öğrencileri vurmaya çalışırlar.Topun isabet ettiği kişi olduğu yerde oturur ve oyun dışı kalır. Kendi aralarında pas yapan vurucular, isabetsiz pas yapar ve top yere düşerse, oturanlar tekrar oyuna girer. Pas yapanlar devamlı değiştirilerek, oyun bu şekilde devam ettirilir.
OYUN NO:3

OYUNUN ADI: Karşılıklı Mekik

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Futbol Topu veya Plastik Top

OYUNUN SÜRESİ:3-4 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf (en az 20 kişi)

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Oyuncuların becerilerini ve top kontrollerini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuna katılım oranına göre eşit sayıda gruplar oluştururlar. Her grup kendi arasında iki eşit gruba ayrılarak, karşılıklı derin kolda tek sıra olur. Her gruba bir top verilir. Sıranın önünde bulunan toplu oyuncu, karşı sıranın önündeki oyuncuya ayağı ile pas verir ve sıranın arkasına koşar. Pası alan oyuncu topu ayak pası ile karşı sıradaki oyuncuya verir  oda sıranın arkasına koşar. Oyun ilk başlama pozisyonuna kadar devam eder. Hiç hata yapmadan ve öncelikle bitiren grup galip ilan edilir.

OYUN NO:4

OYUNUN ADI: Kasa Aralığından Top Geçirme

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: Kasa Parçası ve Hentbol topu

OYUNUN SÜRESİ:2-3  tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:12-14 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: İsabetli Atışları Geliştirir

OYUNUN AÇIKLAMASI:Öğrenciler iki eşit gruba ayrılır, oyun alanının uzun kenarında karşılıklı olarak durular. Alanın ortasında dört tane kasa parçası ve her birer tane hentbol topu vardır. Öğrenciler ellerindeki toplarla yan olarak yerleştirilmiş kasaların arasından karşıdaki arkadaşlarına isabetli pas yapmaya gayret ederler.Oyun grupların yarışması şeklinde uygulanabilir. Hangi grup daha fazla başarılı atış yaparsa yarışı kazanır.

OYUN NO:5

OYUNUN ADI: Tilki Kardeş Kuyruğun Kopuyor

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ:Mendil

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:10-12 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir Sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ:Oyuncuların becerisini geliştirir.

OYUNUN AÇIKLAMASI:Oyuna katılanlar basketbol-voleybol veya güreş sahasında dağınık düzende yerlerini alırlar. Her oyuncuya birer düğüm atılmış mendil, şerit veya tişört verilir. Oyuncular mayolarının veya şortlarının arkasına bu mendili kuyruk şeklinde takarlar. Verilen komutla beraber oyuncular, kuyruklarını korumak şartıyla arkadaşlarının kuyruklarını koparmaya çalışırlar. En son oyuncuya kadar oyun devam eder. Oyun bitiminde kuyruklar sayılır ve en fazla kuyruk toplayan oyuncu, en çevik ve becerikli oyuncu olarak ilan edilir.

OYUN NO:6

OYUNUN ADI: Lobutla Stafet Yarışı

OYUNUN YERİ: Salon veya Bahçe

OYUNUN ARAÇ VE GERECİ: lobut

OYUNUN SÜRESİ:2-3 tekrar

OYUNUN SEVİYESİ:8-10 yaş ve üzeri

OYUNCU SAYISI: Bir sınıf

OYUNUN AMACI VE EĞİTSEL DEĞERİ: Çabukluk ve beceriyi Geliştirebilme

OYUNUN AÇIKLAMASI:Eşit  sayıda derin kolda ve yan yana yerleşirler.Her grubun önünde 1’er veya 2’şer metre aralıklarla dizilmiş eşit sayıda lobut vardır. Lobutların arkasında bir dönüş noktası belirlenir. Grubun ilk oyuncusu yöneticinin verdiği komutla çıkış yapar ve lobutları devirir.  Dönüş noktasından dönüşünü yapar ve ikinci oyuncunun eline vurarak sıranın arkasına geçer. İkinci oyuncu devrilen lobutları dikmek zorundadır. Koşarak dönüşünü yapar ve sırasına gider. Önce bitiren grup galip ilan edilir.


Hakkında yahya YALCiN

9 yorum

 1. harika
  :) :):):):):):):):)::):::)):):):):):):):):):):):):):):):):):):)::):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)::==:=:=:=:=:=:=:===)=)=)))=)==)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)==)=)=)=)

 2. umarım daha çok işinizi görür.

 3. sağolun ödevimden 100 ALdIm?tesekkküürr :D

 4. tebrikler cahfer başarılar dilerim siteyi arkadaşlarınada önerebilirsin.

 5. nurgül ateş

  saolun ögretmen ödewimi begendi

 6. beden eğitimi ödevimi buradan yaptım işalah öğretmen 100 verir .

 7. niye resim koymmadınız ya

Cevapla