Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (6)

Çarşamba , Ağustos 23 2017
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / BEDEN EĞİTİMİ / 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Öğretmen Not Defteri kaldırıldı

04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Öğretmen Not Defteri kaldırıldı


e-okul uygulamasının yürürlüğe girmesi ve Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalardan alınan puanların, öğretmenler tarafından e-okul ortamına aktarılması, not defterlerinin tutulması uygulamasının gereksizliğine yol açmıştı. 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Öğretmen Not Defteri kaldırıldı

Eski hali;

“Öğretmen Not Defteri

MADDE 24 — Öğretim yılı başında okul yönetimince sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra öğretmenlere imza karşılığında yeterli sayıda not defteri verilir.

Not defteri ile ilgili olarak aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur;

a) Her öğretmen, not defteri tutar ve not defterine tespit ettiği puanları ve notları rakamla yazar.

b) Puanlar ve notlar, not defterine mürekkepli kalemle yazılır, silinti ve kazıntı yapılmamasına özen gösterilir.

c) Öğretmen; not defterini, okul yönetimine vereceği not çizelgesi için esas olarak kullanır. İstendiğinde okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara gösterir.

d) Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenler, not defterini imza karşılığında okul yönetimine teslim eder.

e) Ders yılı sonunda not defterleri, okul yönetimine teslim edilir ve bir öğretim yılı saklanır.”

Yeni hali;

“ Öğretmen Not Defteri

Madde 24 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (4.9.2010/27692 RG)”

Fakat not defteri ibaresi; Yönetmeliğin “Puan, Notla Değerlendirme” başlıklı 16. maddesi 3. fıkrasındaki; “Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.” hükmünden kaldırılması unutulmuştur.

Buradaki ibarenin de yönetmelik değişikliği ile kaldırılarak “Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme sonuçlarını, e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

İlköğretim Okullarında ise Not Defteri; 02/05/2006 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Öğretmen Not Defteri kaldırılmış ve 24/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yapılan değişiklikle son halini almıştı.

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

“Öğretmen Not Çizelgesi

Madde 41 — (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki Öğretmen Not Çizelgesine zamanında işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Not Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.”


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla