Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)

Salı , Kasım 13 2018
Son Haberler
Buradasınız: Anasayfa / GENEL / Balıkesir Üniversitesi 2010-2011 Öğretim Yılı Beden Eğitimi ve Spor özel yetenek sınav duyurusu.

Balıkesir Üniversitesi 2010-2011 Öğretim Yılı Beden Eğitimi ve Spor özel yetenek sınav duyurusu.


   

Antrenörlük Eğitimi  40
  30 (Erkek); 10 (Kız)
 
 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  40
  30 (Erkek); 10 (Kız)
 
 Spor Yöneticiliği  40
  30 (Erkek); 10 (Kız)
 

1- Adayların, 2010 YGS puan türlerinden birinden en az 180.000 ve daha fazla YGS puanı almaları gerekir.

2- Sınav yeri, süresi, saati, sınav için getirilecek malzemeler, evrak ve sınavın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır.

3- Sınava herhangi bir yükseköğretim kurumunu kazanan veya kayıtlı olan öğrenciler de girebilirler. 

Önkayıt İçin Gerekli Belgeler
1- Başvuru formu (Önkayıt esnasında verilecektir)

2- 2010 YGS sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi

3- 4.5 x 6 ebadında son iki ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf  (sakalsız ve baş açık)

4- TC kimlik numarası olan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve bir adet iki yüzü de aynı sayfaya çekilmiş fotokopisi

5- Diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenim belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi

6- Sağlık Kuruluşlarından alınacak “Beden Eğitimi ve Spor Özel Yetenek Sınavlarına Girmesinde Sağlık Yönünden Bir Sakınca Yoktur.” kaydı konulmuş “Doktor Raporu”.

7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarından birine başvuru için 200 TL, iki tercih için 225 TL, üç tercih yapanlar 250 TL’yi program adı belirtilerek Balıkesir Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki TR770001000045372847475025 nolu Sınav Ücretleri Hesabına yatırılacaktır. Önkayıt işlemleri geçersiz sayılan, sınava girmeyen ve çeşitli nedenlerle sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret ödeme yapmış olanların ödedikleri ücretler iade edilmez)

8- Eksik belge veya ilan edilen süre dışında ve posta ile kesinlikle yetenek sınavına başvuru kabul edilmeyecektir. Adayın ancak kendisi başvuruda bulunabilecektir.

9- 2009 ÖSYS’de ÖSS Puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu bir Yükseköğretim Programına  (Açıköğretim kontenjanlı programlar dahil) yerleştirilmiş ve halen kayıtlı adayların öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarından alacakları öğrenci belgelerini sunmaları zorunludur. Bu durumda olup da ilgili belgenin sunulmamasından doğacak her türlü sorumluluk adayın kendisine aittir.
 

Sınav ve Kayıt Tarihleri

 Yüksekokul
 Önkayıt Tarihleri
  Sınav Tarihleri
 
Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu
  21-29 Temmuz 2010
(Mesai günleri)
 03-06 Ağustos 2010
 

 İlan Tarihleri
  Kesin Kayıt Tarihleri
 

09 Ağustos 2010
(Asil ve Yedek Liste İlanı)

14-16 Eylül 2010
(Asil Kayıtlar Sonrası Boş Kontenjan İlanı)

20-23 Eylül 2010
(Ek Yerleştirme Boş Kontenjan İlanı)
 
31 Ağustos-07 Eylül 2010
(Asil Liste Kayıtları)
(Mesai günleri)

17 Eylül 2010
(Yedek Liste Kayıtları)
 
24 Eylül 2010
(Ek Yerleştirme Kayıtları)
 

     Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından 2010 ÖSYS Kılavuzunun 9. bölümündeki (Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yöntemi) değerlendirme esaslarına ve 2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen hususlara uygun olarak puan sırasına göre belirlenecek ve BAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından ilan edilecektir.

KAYITLAR

1- Asil adayların kesin kayıtları, 31 Ağustos-7 Eylül 2010 tarihleri arasında mesai günlerinde yapılır.

2- Belirtilen kesin kayıt tarihinde kaydını yaptırmayan ya da kaydını yaptırıp da kaydını aldıran adayların yerine yedek listeden “yedek liste kayıtları” yapılır. Bu kayıtlar için boş kontenjanlar 14-16 Eylül 2010 tarihlerinde ilan edilir. Yedek liste kayıtları, 17 Eylül 2010 tarihinde en yüksek puan alan ve kayıt yaptırmak için Yüksekokulda hazır bulunan adaylar arasından yapılır. Asil ve yedek liste kayıtlarından sonra da boş kontenjanın oluşması durumunda, boş kontenjanlar 20-23 Eylül 2010 tarihlerinde ilan edilir ve 24 Eylül 2010 tarihinde en yüksek puan alan ve kayıt yaptırmak için Yüksekokulda hazır bulunan adaylar arasından ek yerleştirme kayıtları yapılır. Kayıtlarla ilgili her türlü ilanlama (kayıt tarihleri, boş kontenjan, asil ve yedek listeler gibi) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun ilan panosundan, Yüksekokul ve Üniversitenin web sayfasından yapılır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmaz.

3- Kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlar için ilan edilen süre içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.

4- Süresi içinde her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarından feragat etmiş sayılırlar ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.
 

Sınav Parkuru Ve Örnek Videosu. ve Daha fazlası  ; 

http://besyo.balikesir.edu.tr/


Hakkında yahya YALCiN

Cevapla